ZO zijn onze manieren

Om goed te kunnen samenwerken, zijn kaders nodig. Wij hebben daarom met elkaar schoolregels opgesteld. Wij verwachten dat iedereen deze regels respecteert en naleeft: het schoolteam, kinderen, ouders en andere betrokkenen die aan de school verbonden zijn. 

Onze schoolregels zijn verwoord in ons gedragsprotol: 'ZO zijn onze manieren'

Het vernieuwde gedragsprotocol verschijnt binnenkort op de website.