Onderwijs

Wij geven onderwijs dat recht doet aan onze kinderen. Wij nemen de kinderen serieus. We zien de mogelijkheden, uitdagingen en de verschillende gevoelens waar zij mee te maken krijgen.

Wij zetten ons optimaal in om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ons uitgangspunt is het kind zelf, wij kijken welk onderwijs het best past. Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces. Wij benaderen de kinderen positief en betrekken hen actief bij de eigen ontwikkeling.

Leren doe je samen. Kinderen kunnen veel van en met elkaar leren. Wij stimuleren dit door ze op een positieve manier samen te laten werken.