Vertrouwenspersoon

Respectcoördinator

Bij Stichting AURO is op iedere school één of meerdere respectcoördinatoren aangesteld. De kinderen kunnen bij hen terecht wanneer zij te maken krijgen met een situatie die ze graag met een onafhankelijk persoon bespreken. De respectcoördinator verzorgt de eerste opvang en begeleidt het kind naar een oplossing. 

De respectcoördinator van OBS de Zuidooster is Sabiene Kuiper. Zij stelt zich jaarlijks opnieuw aan de kinderen voor zodat zij een bekend gezicht is. 

Interne vertrouwenspersoon

Daarnaast werkt er op OBS de Zuidooster een interne vertrouwenspersoon. Zij is het aanspreekpunt voor het schoolteam wanneer zij begeleiding of advies nodig hebben bij een probleem. De interne vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt en heeft een adviserende rol.

De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang. Zij biedt een luisterend oor en adviseert vervolgens de juiste route. De vertrouwenspersoon lost niet het probleem op maar helpt de ander tot een oplossing te komen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom worden gesprekken achter een gesloten deur gevoerd en niet in de wandelgangen. 

De interne vertrouwenspersoon van OBS de Zuidooster is Sabiene Kuiper (sabiene@obszuidooster.nl)