Vertrouwenspersoon

Respectcoördinator

Bij Stichting AURO is op iedere school één of meerdere respectcoördinatoren aangesteld. De kinderen kunnen bij hen terecht wanneer zij te maken krijgen met een situatie die ze graag met een onafhankelijk persoon bespreken. De respectcoördinator verzorgt de eerste opvang en begeleidt het kind naar een oplossing. 

De respectcoördinatoren van OBS de Zuidooster zijn Sabiene Kuiper en Talitha Wagenmakers. Zij stellen zich jaarlijks opnieuw aan de kinderen voor zodat zij een bekend gezicht zijn. 

Interne vertrouwenspersoon

Daarnaast werken er op De Zuidooster twee mensen als interne vertrouwenspersoon. Zij zijn het aanspreekpunt voor het schoolteam wanneer zij begeleiding of advies nodig hebben bij een probleem. De interne vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt en heeft een adviserende rol.

De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang. Zij bieden een luisterend oor en adviseren vervolgens de juiste route. De vertrouwenspersoon lost niet het probleem op maar helpt de ander tot een oplossing te komen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom worden gesprekken achter een gesloten deur gevoerd en niet in de wandelgangen. 

De interne vertrouwenspersonen van OBS de Zuidooster zijn Sabine Kuiper (sabiene@obszuidooster.nl) en Linda Janssen (linda@obszuidooster.nl).