6

De leerkrachten van groep 6

Karin Poldermans (Groep 6: maandag, dinsdag, woensdag)

Al vijf jaar werk ik met veel plezier op De Zuidooster. Dit jaar in groep 6, op maandag, dinsdag en woensdag. De midden- en bovenbouwgroepen geven mij veel energie! Het is heel mooi om de kinderen te zien groeien (letterlijk en figuurlijk) en ze daar bij te mogen begeleiden. Ik vind het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, verantwoordelijkheid leert te nemen voor het eigen werk en zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen.   

Daarnaast ben ik ICT-coördinator. Iedere donderdagochtend of -middag ben ik hiervoor op school aanwezig. Op deze dag ben ik bezig met chromebooks, instellingen, digiborden, foutmeldingen, licenties en doorgaande lijnen. Naast het lesgeven is dit een heel andere uitdaging, die mij veel voldoening geeft.

Esther van Elsdingen (Groep 6: donderdag, vrijdag)

In januari 2022 ben ik op De Zuidooster komen werken. Met veel plezier sta ik dit jaar voor groep 5 en groep 6. Ik wil de kinderen graag leren dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werk en hun eigen leren. Zo worden het zelfstandige kinderen die sterk in hun schoenen staan, klaar voor de volgende stap!

 

Angela Könst (Groep 6-7: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Mijn naam is Angela Könst, ik werk sinds schooljaar 2021-2022 met veel plezier op de Zuidooster. Ik geef 4 dagen in de week les aan de combinatiegroep 6/7. 

Daarnaast ben ik Cultuurcoördinator op de Zuidooster, ik plan de excursies, nodig gastdocenten uit en probeer op allerlei manieren cultuur de school in te brengen. Ik ben een groot voorstander van thematisch werken waarbij er verbinding en samenhang is tussen de verschillende vakken. Mijn streven is om de culturele activiteiten die ik organiseer, maar ook de NME (Natuur en Milieu Educatie) te koppelen aan de thema’s van IPC (voor groep 4 t/m 8), Lijn 3 (voor groep 3) en KleuterUniversiteit (voor groep 1/2) waardoor ze niet losstaand zijn maar echt onderdeel van het lesprogramma. 

Ik ben moeder van 2 volwassen dochters: Emma en Lizzy. Ik woon in Amstelveen en werk ruim 20 jaar in het basisonderwijs. 

Ik vind het belangrijk dat school een fijne, veilige plek is waar kinderen met plezier komen en met elkaar kunnen leren, spelen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Lotte Stegeman (dinsdag)

 

Wat gebeurt er in groep 6?

Hieronder staat per vakgebied welke onderwerpen in groep 6 aan bod komen.

Rekenen

 • werken met getallen tot 100.000

 • meer aandacht voor hoofdrekenen

 • cijferend rekenen (“onder elkaar”)

 • breuken

 • verhoudingen en verhoudingstabellen

 • het op de minuut kunnen aflezen van de tijd op digitale en analoge klokken

 • het omrekenen van lengtematen (van mm tot km)

 • het berekenen van oppervlakte en omtrek

 • het omrekenen van inhouden en gewichten

 • het leggen van verbanden in grafieken, zoals lijngrafieken

 • Herhaling van de leerstof uit groep 5

Spelling

In groep 6 herhalen we de spellingsregels uit groep 5 en bieden we nieuwe regels aan, waaronder: woorden met een c, met achter- en/of voorvoegsels en verkleinwoorden. 

Daarnaast gaat werkwoordspelling een steeds grotere rol spelen. In groep 6 oefenen we met het schrijven van de juiste vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

Taal

In elk thema (dat zijn er 8 per jaar) leren de kinderen nieuwe woorden en uitdrukkingen tijdens de woordenschat lessen. Daarnaast staat het ontleden van de zinnen op het programma. Het gaat hier om het benoemen van de woordsoorten (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoegelijk naamwoord) en de zinsdelen (onderwerp, persoonsvorm). Ook hebben we aandacht voor het juist gebruik van de leestekens.

IPC

Met IPC worden verschillende vakken, zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, mens en maatschappij, internationaal en kunstzinnige vorming aangeboden aan de hand van een thema in plaats van als losse vakken. Binnen ieder thema komen deze vakgebieden aan bod. 

Dit schooljaar staan de volgende thema’s centraal:

 • Jong en oud

 • Red de wereld - het regenwoud

 • Uitvindingen en machines

 • Schilderijen, foto’s en afbeeldingen

 • Ontdekkingsreizigers en avonturiers

Over de andere vakken die in groep 6 gegeven worden, kunt u meer lezen onder het kopje “Onderwijs” -“Overige vakken”.

In groep 6 wordt er gewerkt met een weektaak om de zelfstandigheid te bevorderen.

Extra

Naast het geven de reguliere lessen, zijn er genoeg andere activiteiten:

 • Schoolreisjes (dit jaar naar Drievliet)

 • Culturele uitjes (Met dit jaar een bezoek aan de watertoren en aan het Cobra museum.),

 • NME leskisten

 • Sinterklaasviering (met surprises)

 • Kerstontbijt

 • Paasontbijt