Schooltijden

Sinds schooljaar 2022-2023 heeft OBS de Zuidooster nieuwe schooltijden. Alle kinderen hebben bij ons dezelfde schooltijden, er is geen verschil in onderbouw of bovenbouw. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. 

Schooltijden OBS de Zuidooster
Dag Tijd
Maandag 8.30 - 14.30
Dinsdag 8.30 - 14.30
Woensdag 8.30 - 12.30
Donderdag 8.30 - 14.30
Vrijdag 8.30 - 14.30

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben alle kinderen 45 minuten (lunch)pauze. Tijdens deze pauze blijven zij op school. Er is geen mogelijkheid om tussentijds naar huis te gaan. De kinderen eten en drinken met de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan zij 30 minuten naar buiten. Dit wordt begeleid door Partou: een professionele opvangorganisatie. Zij begeleiden de kinderen tijdens het spelen op het schoolplein. Sportservice Aalsmeer begeleidt de kinderen met sport- en spelactiviteiten en stimuleren de kinderen tot spelen.