5

De leerkrachten van groep 5

Lisa Vessies 

Ik ben Lisa Vessies en sta fulltime voor groep 5. Ik ben 26 jaar en woon in Heemskerk. Het leukste aan lesgeven is het enthousiasme zien bij de kinderen wanneer het kwartje valt en ze de stof begrijpen.

Ik ben in juni 2020 afgestudeerd. Ik heb de eerste anderhalf jaar na het afstuderen op een school in Amstelveen gewerkt en heb daarna de overstap gemaakt naar de Zuidooster.

Hier werk ik sinds maart 2022 en heb het erg naar mijn zin.

Wat gebeurt er in groep 5?

Groep 5 is het eerste jaar van de bovenbouw. Het is dus het begin van de bovenbouw!  Gedurende dit schooljaar kun je dat aan de meeste kinderen ook echt merken. Interesses veranderen en het venster op de wereld wordt vergroot. In groep 5 is er daarom meer aandacht voor de wereld buiten het gezin en de school. Met Blink wereld aan we bijvoorbeeld dieper in op geschiedenis, natuur en aardrijkskunde; de zaakvakken. In groep 5 wordt er ook meer zelfstandigheid van de leerling verwacht. Dit passen we onder andere toe door middel van de weektaak en het zelf of samen nakijken van het gemaakte werk. 

Vanaf groep 5 hebben we ook topografie en Engels. Deze vakken zijn in groep 5 echt nog ter introductie. Hier zijn nog geen toetsen aan verbonden. 

In groep 3 en 4 wordt een stevige basis gelegd voor het lezen en rekenen. In groep 5 wordt deze kennis verdiept en verbreed. Bij het rekenen zijn de tafels nog steeds belangrijk en nu meer op tempo. Ook worden de tafels in allerlei rekensituaties toegepast. Klokkijken kunnen de kinderen dit jaar zowel analoog als digitaal en ze berekenen ook de tijd tussen twee klokken in.

Met lezen gaan we natuurlijk verder met het aanleren van de leesstrategieën waarbij er steeds meer aandacht komt voor lezen op tempo. Ook besteden we aandacht aan voordrachtslezen (mooi voorlezen), boekpromotie en leesbevordering. Met Nieuwsbegrip gaan we verder aan de slag met de begrijpend leesstrategieën aan de hand van een actueel onderwerp. 

Bij taal maken we een begin met het ontleden. Niet alleen het zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord komen aan bod, ook het onderwerp en de persoonsvorm. De spellingregels worden uitgebreid door de doelen van groep 3 en 4 uit te breiden met lastigere woorden waarbij meerdere spellingsregels tegelijkertijd moeten worden toegepast.