5

De leerkrachten van groep 5

Nathalie Plantinga (Groep 5: maandag, dinsdag, woensdag)

Mijn naam is Nathalie Plantinga en werk met veel plezier drie dagen in groep 5. Ik woon samen met mijn man en zoontje van 8 jaar oud in Hillegom. Ik werk nu sinds januari 2016 op De Zuidooster. Ik heb al verschillende groepen lesgegeven en geef nu voor het derde jaar les aan groep 5. Een geweldig leerjaar waarin je leerlingen echt ziet veranderen van een onderbouw-leerling in een bovenbouw-leerling. Ik vind dit fantastisch om te zien en de leerlingen hierbij te mogen begeleiden en hen hierin te sturen.

Naast dat ik groepsleerkracht ben, ben ik tevens ook leescoördinator hier op school. Zo houd ik mij bezig met het technisch- en begrijpend leesonderwijs op school, de schoolbibliotheek en de Kinderboekenweek. Naast leescoördinator ben ik ook afgestudeerd als dramadocent voor het primair onderwijs. Ik verzorg regelmatig dramalessen die collega's kunnen geven in hun eigen klas. Bijvoorbeeld aansluitend op een IPC-thema. Vanwege mijn rol als dramadocent, ben ik op school ook betrokken bij de werkgroep cultuur.

Angela Könst (Groep 5-6: maandag t/m donderdag)

Mijn naam is Angela Könst, ik werk sinds schooljaar 2021-2022 met veel plezier op de Zuidooster. Ik geef 4 dagen in de week les aan de combinatiegroep 5/6. 

Daarnaast ben ik Cultuurcoördinator op de Zuidooster, ik plan de excursies, nodig gastdocenten uit en probeer op allerlei manieren cultuur de school in te brengen. Ik ben een groot voorstander van thematisch werken waarbij er verbinding en samenhang is tussen de verschillende vakken. Mijn streven is om de culturele activiteiten die ik organiseer, maar ook de NME (Natuur en Milieu Educatie) te koppelen aan de thema’s van IPC (voor groep 4 t/m 8), Lijn 3 (voor groep 3) en KleuterUniversiteit (voor groep 1/2) waardoor ze niet losstaand zijn maar echt onderdeel van het lesprogramma. 

Ik ben moeder van 2 volwassen dochters: Emma en Lizzy. Ik woon in Amstelveen en werk ruim 20 jaar in het basisonderwijs. 

Ik vind het belangrijk dat school een fijne, veilige plek is waar kinderen met plezier komen en met elkaar kunnen leren, spelen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Wat gebeurt er in groep 5?

Groep 5 is het eerste jaar van de bovenbouw. Het is dus het begin van de bovenbouw!  Gedurende dit schooljaar kun je dat aan de meeste kinderen ook echt merken. Interesses veranderen en het venster op de wereld wordt vergroot. In groep 5 is er daarom meer aandacht voor de wereld buiten het gezin en de school. Met IPC gaan we bijvoorbeeld dieper in op geschiedenis, natuur en aardrijkskunde; de zaakvakken. In groep 5 wordt er ook meer zelfstandigheid van de leerling verwacht. Dit passen we onder andere toe door middel van de weektaak en het zelf of samen nakijken van het gemaakte werk. 

Vanaf groep 5 hebben we ook topografie en Engels. Deze vakken zijn in groep 5 echt nog ter introductie. Hier zijn nog geen toetsen aan verbonden. 

In groep 3 en 4 wordt een stevige basis gelegd voor het lezen en rekenen. In groep 5 wordt deze kennis verdiept en verbreed. Bij het rekenen zijn de tafels nog steeds belangrijk en nu meer op tempo. Ook worden de tafels in allerlei rekensituaties toegepast. Klokkijken kunnen de kinderen dit jaar zowel analoog als digitaal en ze berekenen ook de tijd tussen twee klokken in.

Met lezen gaan we natuurlijk verder met het aanleren van de leesstrategieën waarbij er steeds meer aandacht komt voor lezen op tempo. Ook besteden we aandacht aan voordrachtslezen (mooi voorlezen), boekpromotie en leesbevordering. Met Nieuwsbegrip gaan we verder aan de slag met de begrijpend leesstrategieën aan de hand van een actueel onderwerp. 

Bij taal maken we een begin met het ontleden. Niet alleen het zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord komen aan bod, ook het onderwerp en de persoonsvorm. De spellingregels worden uitgebreid door de doelen van groep 3 en 4 uit te breiden met lastigere woorden waarbij meerdere spellingsregels tegelijkertijd moeten worden toegepast.