Plusaanbod

Kinderen moeten dagelijks het beste uit zichzelf kunnen halen. Aansluiting bij gelijkgestemden (peers) zorgt voor het optimaal benutten van talenten en sociaal-emotioneel welzijn. In de klassen is verdiepend onderwijsaanbod voor kinderen die meer stof aankunnen. Door de leerstof te compacten (minder oefenstof aan te bieden) en verrijkingsopdrachten te geven, sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van meerkunners.

Echter voor sommigen is dit niet voldoende. Daarom hebben wij voor deze specifieke groep kinderen uit de groepen 3-8 de Uilengroep (groep 6, 7 en 8) en de Uiltjesgroep (groep 3, 4 en 5) opgericht. Hierin zijn zij een dagdeel per week bezig met extra uitdagende activiteiten en leren zij belangrijke vaardigheden aan als: samenwerken, omgaan met tegenslag, creatief denken en reflecteren op eigen werk. Ideeën en opdrachten die zij daar krijgen, kunnen zij in de eigen klas voortzetten.