8

De leerkrachten van groep 8

Hjalmar Geerlings (Groep 7-8)

Na meer dan 20 jaar elders in het onderwijs te hebben gewerkt, ben ik in 2022 gestart op De Zuidooster in groep 8. Ik vind het erg leuk om ook dit jaar weer les te geven in de laatste groep van de basisschool. Samen met de leerlingen werken aan de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs. Met de leerlingen werken aan vaardigheden die onmisbaar zijn voor een goede doorstroming naar de middelbare school. Schoolkamp, gala, en musical onder andere zijn dan de extra’s die het een bijzonder jaar maken. Ik zet mij in om samen met collega’s, ouders en leerling een passende middelbare school te vinden waar hij/zij zich verder kan ontwikkelen.

Esther van Elsdingen 

In januari 2022 ben ik op De Zuidooster komen werken. Met veel plezier sta ik dit jaar voor groep 7 en groep 8. Ik wil de kinderen graag leren dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werk en hun eigen leren. Zo worden het zelfstandige kinderen die sterk in hun schoenen staan, klaar voor de volgende stap!

Eveline Kennis 

Wat gebeurt er in groep 8?

Groep 8 is het jaar waarin we de basisschooltijd afsluiten en de leerlingen voorbereiden op hun verdere schoolcarrière. De nadruk ligt op rekenen, (werkwoord)spelling, taal verkenning en begrijpend lezen. Maar ook de vakken muziek, topografie, gym, Engels en informatieverwerking komen voldoende aan bod. We gaan onderwerpen herhalen die belangrijk zijn voor de doorstroomtoets, maar leren ook nog nieuwe zaken. Na de eindtoets gaan we naast de genoemde vakken ook op kamp en ons voorbereiden op de musical. Het hele jaar door is er huiswerk om alvast te wennen aan de overstap naar het VO.