8

De leerkrachten van groep 8

Menno Bosma (Groep 8a: vrijdag, Groep 8b: maandag, dinsdag

Dit is mijn tweede jaar op De Zuidooster en ik werk met veel plezier op de maandag en dinsdag en vrijdag. De andere dagen ben ik leerkracht op andere basisscholen, ik geef daar gym of sta voor de klas. Het leukste aan mijn beroep is het werken met kinderen en wat ik vooral wil bereiken is dat kinderen zelfvertrouwen krijgen. Het niveau van kinderen vind ik niet belangrijk, maar ze moeten wel presteren op hun eigen niveau.

Hjalmar Geerlings (Groep 8a: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)

Na meer dan 20 jaar elders in het onderwijs te hebben gewerkt, ben ik in 2022 gestart op De Zuidooster in groep 8. Ik vind het erg leuk om ook dit jaar weer les te geven in de laatste groep van de basisschool. Samen met de leerlingen werken aan de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs. Met de leerlingen werken aan vaardigheden die onmisbaar zijn voor een goede doorstroming naar de middelbare school. Schoolkamp, gala, en musical onder andere zijn dan de extra’s die het een bijzonder jaar maken. Ik zet mij in om samen met collega’s, ouders en leerling een passende middelbare school te vinden waar hij/zij zich verder kan ontwikkelen.

Linda Janssen (Groep 8b: woensdag, donderdag, vrijdag)

Dit is mijn vierde jaar op De Zuidooster en mijn vijfde jaar voor de klas. Na een overstap uit het bedrijfsleven en de goede doelen wereld. Ik geniet elke dag van mijn werk met kinderen en vind het fijn om bij te kunnen dragen aan hun stappen in de maatschappij. Na de eerste jaren in de onderbouw, ben ik dit jaar gestart in de bovenbouw, groep 8, en dat bevalt me ontzettend goed.

Eveline Kennis (Groep 8a: vrijdag, Groep 8b: maandag, woensdag)

 

Wat gebeurt er in groep 8?

Groep 8 is het jaar waarin we de basisschooltijd afsluiten en de leerlingen voorbereiden op hun verdere schoolcarrière. De nadruk ligt op rekenen, (werkwoord)spelling, taal verkenning en begrijpend lezen. Maar ook de vakken muziek, topografie, gym, Engels en informatieverwerking komen voldoende aan bod. We gaan onderwerpen herhalen die belangrijk zijn voor de eindtoets, maar leren ook nog nieuwe zaken. Na de eindtoets gaan we naast de genoemde vakken ook op kamp en ons voorbereiden op de musical. Het hele jaar door is er huiswerk om alvast te wennen aan de overstap naar het VO.