4

De leerkrachten van groep 4

Krista Kleerebezem 

Na een aantal jaar als inkoper gewerkt te hebben, ben ik 18 jaar geleden als zij-instromer gestart in het onderwijs en ben tot op de dag van vandaag blij met deze overstap. Met veel plezier help ik kinderen bij alles wat er voorbijkomt in groep 4. Van taal, rekenen en spelling tot leren samenwerken en omgaan met je klasgenootjes. Zodat ze zelfverzekerd verder kunnen naar groep 5.

Linda Janssen

Dit is mijn vierde jaar op De Zuidooster en mijn vijfde jaar voor de klas. Na een overstap uit het bedrijfsleven en de goede doelen wereld. Ik geniet elke dag van mijn werk met kinderen en vind het fijn om bij te kunnen dragen aan hun stappen in de maatschappij. 

Wat gebeurt er in groep 4?

Lezen

In groep 3 ligt de focus met name op het leren lezen en als de kinderen in groep 4 komen, wordt het lesaanbod flink uitgebreid. 

Naast technisch lezen is ook het begrijpend lezen van belang. 

Voor het leesonderwijs in groep 4 maken we gebruik van de methode Blitz lezen. Vier keer per week werken we hiermee om vloeiend te leren lezen en werken we aan tekstbegrip: Hoe is een tekst opgebouwd? Wat staat er nu eigenlijk in de tekst? 

Taal en Spelling

Bij taal leren de kinderen in groep 4 de beginselen van taalverkennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en werkwoorden zijn.

Bij spelling komen de eerste echte spellingregels kijken, zoals de woorden met klankgroepen over verschillende spellingsregels bij korte en lange klanken.

Schrijven

Tijdens onze schrijflessen borduren we verder op het aangeleerde in groep 3. Ook leren de kinderen hoofdletters schrijven en gaan we verder in op de verbindingen tussen de letters van het verbonden schrift.  

Rekenen

Ook het rekenonderwijs neemt een grote(re) plek in. Klokkijken, rekenen met getallen tot en met 100, rekenen met geld en de tafels zijn belangrijke onderwerpen die aan bod komen. 

Verkeer wordt toegevoegd en ook staat Blink op de planning, onze methode voor wereldoriëntatie en cultuur. In de ochtend werken we veelal aan taal en rekenen, in de middag werken we thematisch aan vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis (m.b.v. Blink). 

Uiteraard is er ook aandacht voor (vrij) spelen, zowel binnen als buiten.