4

De leerkrachten van groep 4

Kim Verbon (woensdag, donderdag, vrijdag)

Mijn naam is Kim Verbon. Ik ben getrouwd met Vincent en wij hebben 4 kinderen (in de leeftijd van kleuter tot puber). Onze kinderen zitten op deze fijne school en ik werk sinds 2020 zelf als leerkracht op De Zuidooster.  In mijn werkende leven heb ik in verschillende sectoren van psychosociale hulpverlening gewerkt en in 2017 heb ik besloten me te laten omscholen tot leerkracht. Ik geniet elke dag van het mooie vak wat ik nu mag beoefenen; van de oprechtheid van kinderen en het begeleiden in het leerproces.

Wat gebeurt er in groep 4?

Lezen

In groep 3 ligt de focus met name op het leren lezen en als de kinderen in groep 4 komen, wordt het lesaanbod flink uitgebreid. 

Naast technisch lezen is ook het begrijpend lezen van belang. 

Voor het leesonderwijs in groep 4 maken we gebruik van de methode Flits. Vier keer per week werken we hiermee om vloeiend te leren lezen. Ook maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Hoe is een tekst opgebouwd? Wat staat er nu eigenlijk in de tekst? 

Taal en Spelling

Bij taal leren de kinderen in groep 4 de beginselen van taalverkennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en werkwoorden zijn.

Bij spelling komen de eerste echte spellingregels kijken, zoals de bakker-jager regel over verschillende spellingsregels bij korte en lange klanken.

Schrijven

Tijdens onze schrijflessen borduren we verder op het aangeleerde in groep 4. Ook leren de kinderen hoofdletters schrijven en gaan we verder in op de verbindingen tussen de letters van het verbonden schrift.  

Rekenen

Ook het rekenonderwijs neemt een grote(re) plek in. Klokkijken, rekenen met getallen tot en met 100, rekenen met geld en de tafels zijn belangrijke onderwerpen die aan bod komen. 

Verkeer wordt toegevoegd en ook staat IPC op de planning, onze methode voor wereldoriëntatie en cultuur. In de ochtend werken we veelal aan taal en rekenen, in de middag werken we thematisch aan vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis (m.b.v. IPC). 

Uiteraard is er ook aandacht voor (vrij) spelen, zowel binnen als buiten.