3

De leerkrachten van groep 3

Rianne Graven (maandag, dinsdag, woensdag)

Mijn naam is Rianne Stolwijk-Graven. Getrouwd met John en wij hebben 2 zonen, Joeri van 8 jaar en Sjoerd van 5 jaar.

Sinds 2017 werk ik op De Zuidooster. Ik ben begonnen in groep 1/2 en sinds vorig schooljaar sta ik met veel plezier voor groep 3. Ik vind het belangrijk dat er een positief en veilig (leer)klimaat in de groep is, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd en zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Sandra Joore (donderdag, vrijdag)

Mijn naam is Sandra Joore en ik werk sinds 1981 in het onderwijs.

Getrouwd met Kees en wij hebben 2 zonen, Klaas van 30 en Jan van 29.

Voorgaande jaren heb ik verschillende functies gehad binnen het basisonderwijs, van groepsleerkracht tot directeur, IB-er, bouwcoördinator en meer.

Sinds 2011 werk ik op De Zuidooster waar ik elke dag geniet van de kinderen en de sfeer op school. De dynamiek van werken met kinderen die de leerstof tot zich nemen is prachtig om te zien. 

Wat gebeurt er in groep 3?

Aan het begin van groep 3 zijn de kinderen nog kleuters, gaandeweg de eerste weken worden zij schoolkinderen. In groep 3 wordt voortgeborduurd op dat wat de kinderen hebben geleerd in groep 1 en 2. Nu zijn zij klaar voor “het echte werk”.

Er is een aanbod van lezen, schrijven en rekenen, er komen allerlei nieuwe vaardigheden om de hoek kijken. De leerstof wordt zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden en ook het thematisch werken heeft een vaste plek in de klas.

Thematisch werken: themahoeken, bezoekers en uitstapjes

Wij besteden veel aandacht aan het thematisch verwerken van de aangeboden leerstof. Op die manier maken wij de overstap van groep 2 naar groep 3 kleiner, het is immers een hele andere manier van werken. Ook geven we zo aandacht aan het spelend verwerken van leerstof en komen we tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen.

Rondom de thema’s van leesmethode Lijn 3 spelen en werken de kinderen in de themahoek. Per schooljaar zijn er 5 verschillende themahoeken. In deze hoeken komt de aangeboden leerstof van Lijn 3, Klinkers en Getal & Ruimte op spelenderwijze aan bod. De kinderen 'spelen' bijvoorbeeld in de themahoek 'restaurant'. Ondertussen wordt er heel veel geleerd. Maak maar eens een reservering voor het eten in een restaurant, waar moet je dan allemaal aan denken? Hoe laat wil je eten, met hoeveel personen kom je, wat staat er op de menukaart en kun je op een juiste manier betalen?

Het aanbod van de leskisten van Milieueducatie is ook afgestemd op de thema’s van Lijn 3. Verder gaan we met de kinderen er op uit, naar het Poppentheater en komen er soms onverwachte bezoekers langs zoals tijdens het thema: Op wielen…..de brandweer, politie en een ambulance. 

Leren lezen en schrijven met Lijn 3

De kinderen zijn vanuit de kleutergroepen gewend om thematisch te werken. Dit betekent dat een onderwerp centraal staat waaraan het onderwijs gekoppeld is. Zo werkt onze taalmethode 'Lijn 3' ook. Via 12 verschillende thema's krijgt het leesonderwijs vorm. Ieder thema duurt ongeveer 3 weken en na ieder thema wordt met een kleine toets gekeken wat het kind onder de knie heeft of waar nog extra aandacht voor nodig is. Zo stemmen wij het onderwijs af op de behoefte van het kind. 

In Lijn 3 worden vanaf het begin van het schooljaar tot eind januari alle letters aangeboden. Ook ligt de nadruk op klanken. Een 'a' of 'o' klinkt anders dan een 'aa' of 'oo'. Zo rond de herfstvakantie beginnen de kinderen met hun nieuwe letterkennis al woorden en kleine zinnen te lezen. Aan het eind van het letteraanbod in januari krijgen de kinderen hun  “letterdiploma” uitgereikt. 

In het begin van het leesproces lezen de kinderen klankzuivere woorden. Klankzuivere woorden zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort. Na januari komen ook de niet-klankzuivere woorden aan bod.

Ook beginnen wij in groep 3 met het aanleren van de eerste spellingsregels. D.m.v. deze spellingsregels leren de kinderen hoe de Nederlandse taal in elkaar zit. 

Leren schrijven met Klinkers

Bij Klinkers, onze schrijfmethode worden alle letters die aangeboden worden bij Lijn 3 gelijk verwerkt in het schrijfschrift. Elke letter wordt via het digibord gevisualiseerd. Hoe ziet de letter er uit en hoe schrijf ik de letter op een juiste manier tussen de schrijflijnen? De kinderen leren de verschillende schrijflijnen te benoemen: de wortellijn, grondlijn, stamlijn en kruinlijn. Ze leren verschillende letters kennen, zoals stokletters of lusletters. In het begin schrijven de kinderen losse letters maar al snel worden de letters verbonden aan elkaar. 

Leren rekenen met Getal en Ruimte junior

In groep 3 beginnen de kinderen met het formele rekenen (het rekenen door het maken van sommen) vanuit een verhaaltje of een visuele weergave. In groep 3 leren de kinderen:

- Optellen en aftrekken t/m 30. Vanuit de vijf–en tien-structuur wordt het getalbegrip verder uitgebouwd. De getallenlijn t/m 100 wordt opgebouwd. Daarnaast komt ook de structuur van het tientalstelsel aan bod, vooral aan de hand van volle eierdozen (tientallen en eenheden).

- Getalstructuur t/m 100. Het optellen en aftrekken wordt aangeleerd met behulp van afbeeldingen met vijf-of tien-structuur. Van daaruit wordt toegewerkt naar de abstracte somnotatie. Optellen en aftrekken over het tiental wordt aangeleerd met behulp van de splitsingen tot 10.

- Meten - Lengtematen: Vanuit natuurlijke maten en referentiematen komt het meten met liniaal aan bod. Zowel het meten en tekenen wordt geoefend.

- Meten - Inhoud en gewicht: Vanuit maten en referentiematen worden de liter en de kilogram geïntroduceerd. Ook het wegen met weegschaal en balans wordt aangeboden.

-Tijd: Klokkijken met hele en halve uren. Ook wordt er aandacht besteed aan het berekenen van tijdsduur en ook de dagen van de week en de seizoenen komen aan bod. 

- Geld: Het rekenen met hele euro’s wordt aangeboden.

- Meetkunde: De vlakke figuren komen aan bod, evenals spiegelen en het afmaken van patronen. Ook het aflezen en tekenen van een route aangeleerd en komen blokkenbouwsels aan bod waarbij ook plattegronden gemaakt worden.

Andere activiteiten

Naast het aanbod hierboven doen wij natuurlijk ook mee aan de schoolbrede activiteiten die bij het schoolse leven horen, denk aan het vieren van Sinterklaas, Kerst, het Paasontbijt, de Kinderboekenweek, de Koningsspelen, het jaarfeest van de Zuidooster en nog veel meer!