Ambitie

De Zuidooster staat voor onderwijs dat kinderen een goede uitgangspositie geeft in de samenleving. Het is onze taak om kinderen op weg te helpen naar hun volwassenheid. Wij leren kinderen om voor zichzelf op te komen, zelfstandig te denken en doen, problemen op te lossen, samen te leven en werken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en handelen.

Missie

Wij hebben onze missie verwoord in een mission statement:

 

"De Zuidooster is er voor iedereen. Bij ons mag je ontdekkend leren en met plezier een stevige basis leggen om vol zelfvertrouwen deel uit te maken van de samenleving"

 

Wij zien de school als een ontdek- en oefenplek. Hier leggen kinderen een stevige basis voor de kernvakken, maar kijken wij ook op een brede manier naar ontplooien en ontwikkelen van talenten. Wij geloven dat leren en ontwikkelen hand in hand gaan met plezier hebben. Jezelf prettig voelen staat aan de basis van leren. Dit geldt voor de kinderen maar ook voor het schoolteam. Wij leren de kinderen sociaalvaardig te worden, ze gaan van zelf naar samen.

De volgende kernwaarden vormen het uitganspunt van ons onderwijs:

·       Plezier

·       Erkenning

·       Professionaliteit

·       Groei

Visie op onderwijs

Wij geven onderwijs dat recht doet aan de behoeften van onze kinderen. Wij nemen de kinderen serieus. We zien de mogelijkheden, uitdagingen en de verschillende gevoelens waar zij mee te maken krijgen. We ondersteunen de kinderen bij de ontwikkeling.

Wij doen als schoolteam de volgende beloftes:

o   Wij hebben respect voor de kinderen, ouders en elkaar;

o   We geven vertrouwen aan de kinderen;

o   We zien verschillen en passen ons handelen hierop aan;

o   Wij maken de kinderen medeverantwoordelijk.

Wij zetten ons in om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ons uitgangspunt is het kind zelf, wij kijken welk onderwijs het best past. Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces. Wij benaderen de kinderen positief en betrekken hen actief bij de eigen ontwikkeling.

Leren doe je samen. Kinderen kunnen veel van en met elkaar leren. Wij stimuleren dit door ze op een positieve manier samen te laten werken.

Jij bent oké’ en ‘je hoort erbij’ zijn kerngedachten die wij kinderen meegeven. Wij helpen kinderen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en leren hen dat zij onderdeel zijn van én invloed hebben op de school als samenleving in het klein. Jezelf goed leren kennen, weten wie je bent en kritisch naar jezelf kunnen kijken, zijn vaardigheden die wij aanleren om kinderen te laten uitgroeien tot een zelfbewust persoon.

Ieder kind heeft talenten en die mogen gezien worden. Door een breed onderwijsaanbod willen wij kinderen de eigen talenten laten ontdekken. Onder talent verstaan wij niet alleen wat je goed kunt maar juist ook wat je graag doet.

De school is van alle betrokkenen: kinderen, ouders en het schoolteam. Iedereen moet daarom een kans hebben om mee te denken en een eigen mening te geven. We lossen conflicten op een goede manier met elkaar op. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de sfeer op school.