OR

Een aantal enthousiaste ouders vormt samen de ouderraad (OR). Zij organiseert in samenwerking met school leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast springt de OR bij waar nodig en neemt zo nu en dan het initiatief om bijvoorbeeld een traktatie te verzorgen op bijzondere dagen of sponsoren iets voor in de klas. Deze uitgaven worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt via het betalingssysteem Schoolkassa. U ontvangt hierover elk schooljaar eerst bericht van de penningmeester van de ouderraad, waarna een e-mail met betaalverzoek volgt. Mocht u kiezen voor een betaling in termijnen, dan kunt u voor het beëindigen van uw automatische bijdrage contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad via: penningmeester@obszuidooster.nl

Voor het schooljaar 2023 - 2024 is de ouderbijdrage vastgesteld:

  • voor groep 1 t/m 7: € 60,-
  • voor groep 8: € 155,-

 

OR-leden

  • Anita Weening (voorzitter)
  • Marieke ten Thij (penningmeester en secretaris)
  • Inge Rijsenbrij
  • Marjan Sikkema
  • Mayella Volwater
  • Roza Melgers
  • Marjet Meeuwis
  • Xiomara Ellis

De OR is altijd op zoek naar nieuwe leden! Bij interesse kan contact worden opgenomen met de voorzitter (or@obszuidooster.nl).

De Stichting Ouderraad OBS De Zuidooster is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer: 77335767