JOGG

 

Aalsmeer is een JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht) gemeente. Team sportservice Aalsmeer werkt samen met een aantal partners aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De gemeente Aalsmeer streeft ernaar om plekken waar veel kinderen komen, gezonder te maken zodat ze thuis, op school of bij de sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo wordt gezond opgroeien de normaalse zaak van de wereld. 

De Zuidooster staat voor onderwijs dat kinderen een goede uitgangspositie geeft in de samenleving. Het aanleren van gezond gedrag is hiervan een onderdeel. Daarom sluiten wij aan bij de gemeente Aalsmeer en zijn wij een JOGG-school. Dit betekent dat wij bewust bezig zijn met gezonde voeding en het aanbieden van voldoende beweegtijd op school. 

Wij hebben een voedings- en beweegbeleid waarin regels en richtlijnen zijn opgenomen. Wij verwachten van teamleden, ouders en andere betrokkenen dat zij zich aan deze regels en richtlijnen houden. Samen creëeren wij zo een gezonde omgeving voor onze kinderen. 

Voedings- & beweegbeleid OBS de Zuidooster

 

Gezonde traktatie

In onderstaande link vindt u de traktatiewaaier van de gemeente Aalsmeer. Hier kunnen ouders/verzorgers of andere belangstellenden inspiratie opdoen om op een leuke, verantwoorde manier te trakteren. 

 

Aalsmeer actief

Aalsmeer Actief is een website waar een actueel overzicht te vinden is van alle sportieve, creatieve en sociale activiteiten die worden aangeboden in Aalsmeer en Kudelstaart. Ook staat hier meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur die ouders financieel ondersteunt wanneer zij onvoldoende middelen hebben om het sporten te bekostigen. 

 

Aalsmeer Actief