1-2

De leerkrachten van groep 1-2

Groep 1-2a

Dorien Zweerman (woensdag, donderdag, vrijdag)

Mijn naam is Dorien Zweerman. Je kunt mij vinden in kleutergroep 1-2a van De Zuidooster. Ik geniet ervan dat ik op deze mooie school met leerlingen mag werken aan een goede start van hun schoolcarrière. Het voelt goed dat ik zie dat deze lijn wordt voortgezet tot de leerlingen na groep 8 de school te verlaten.

In de kleutergroepen krijgen leerlingen via spel, bewegen, muziek en drama alle ingrediënten aangereikt om zelfverzekerde, zelfstandige, sociale en leergierige leerlingen te kunnen zijn.

Een ingrediënt is Schrijfdans. Schrijfdans bied ik alle groep 2 kinderen aan. Door bewegen op muziek en gebruik te maken van allerlei prikkelende materialen, wordt de rijping van de hersenen gestimuleerd zodat de overgang naar schrijfonderwijs in groep 3 zo soepel mogelijk kan verlopen. 

Een ander ingrediënt kan zijn, het individueel aanbieden van Schrijven-zonder-pen MRT.

Zelf houd ik ook van bewegen tijdens sport en ontspanning. Vooral buiten, in de tuin of op vakantie met vrienden en familie.

Geselien Steenman (1-2a: maandag, dinsdag)

Eventjes voorstellen, ik ben Geselien Steenman, getrouwd met Ronald Steenman en samen
hebben wij 2 volwassen kinderen Robin en Annick. Sinds een aantal jaren ook opa en oma van 4 mooie kleinkinderen dus oppassen is veel aan de orde wat uiteraard heel gezellig is.
Naast oppassen is tennissen voor mij een heerlijke uitlaatklep maar ook wandelen en fietsen
in de prachtige omgeving waar ik woon.


Ik heb in Leeuwarden de kleuterkweek gedaan, eind jaren zeventig afgerond maar wat was
het moeilijk om toentertijd een baan te vinden. Het mooie Friesland verlaten en na een jaartje Amerika (au-pair) verhuisd naar Haarlem waar ik qua werk alles aanpakte wat op mijn pad kwam.
In het jaar 2002 de herintredingscursus gevolgd daar mijn interesse in het onderwijs weer
aantrok door mijn eigen kinderen die toen de basisschool bezochten.
Lange tijd op een school in Bloemendaal en later in in Aerdenhout gewerkt en nu al weer
voor het zevende schooljaar op De Zuidooster.


Wat mij aantrekt in kleuters is dat ze je leren om te genieten van de kleine dingen van het
leven. Ze laten je zien dat het goed is om nieuwsgierig te zijn en plezier te maken. Kinderen
zijn eerlijk en hebben geen oordeel en hoe fijn is dat.
Ze tonen liefde en genegenheid op verschillende manieren en hoe fijn is het dat jij als juf een
belangrijke rol speelt in hun dagelijks leerproces.

Groep 1-2b

Marjonne de Niet (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Wie ik ben?

Marjonne de Niet, ik ben getrouwd met John en we hebben 3 kinderen, waarvan er 2 uit huis zijn en samenwonen en 1 nog thuis woont. We wonen ons hele leven al in Aalsmeer. In onze vrije tijd zijn we op het water te vinden, daar vinden we 'RUST',  dat is ook de naam van onze boot.

In 1979 ben ik afgestudeerd en kreeg ik een baan in Nederhorst den Berg. Eerst bij de kleuters en toen in 1985 de kleuterschool en lagere school samengevoegd werden tot basisschool, heb ik 5 jaar in een combinatiegroep 4/ 5 les gegeven.  Daarna in Zwanenburg gewerkt en alweer sinds 1996 met veel plezier  op de Zuidooster.

Als bouwcoördinator van de onderbouw probeer ik, samen met mijn collega's , een goede doorgaande lijn te waarborgen op alle ontwikkelingsgebieden.

Mijn hart ligt bij de kleuters, in een kleutergroep voel ik me als een vis in het water. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat kinderen tijd en ruimte krijgen om te spelen.  Creatief spel is essentieel voor de fysieke, emotionele en cognitieve groei.

In de klas creëer ik, net als mijn collega's, situaties waarbij kleuters zich optimaal kunnen ontwikkelen tot stabiele, nieuwsgierige en leergierige kinderen. Ik  probeer altijd het beste uit een kind naar boven te halen, elk kind is uniek.

 

Wat gebeurt er in groep 1-2?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Een kind dat met plezier naar school gaat zal makkelijker leren en zich beter kunnen ontwikkelen. Bij ons in de groepen 1/2 krijgen de kinderen tijd en ruimte om te spelen.

Creatief spel is essentieel voor de fysieke, emotionele en cognitieve groei van kinderen. In de kleutertijd mag een kind lekker veel klimmen, klauteren, leren vallen en weer opstaan. Daarmee creëren we stabiele, nieuwsgierige en leergierige kinderen. 

Startende kleuters

Na de wendagen vanaf hun vierde jaar komen de kleuters elke dag op school, ze worden gekoppeld aan een maatje die de starter wegwijs maakt in de routines van de kleuterklas. Wij verwachten dat wanneer het kind naar school komt, hij/zij zindelijk is en zichzelf kan omkleden voor de gym.

Oudercontact

Naast het dagelijks contact aan de deur hebben hebben wij 4 vaste contactmomenten:

  • 6 weken gesprek

  • sociaal/emotioneel gesprek in oktober/ november

  • rapportgesprek februari

  • rapportgesprek in juni

In de ochtend gaat de deur om 8.20 uur open en staan de leerkrachten buiten om de kinderen op te vangen. Ouders kunnen dan altijd een vraag stellen of een afspraak maken om op een ander moment met de leerkracht te praten. Om 8.30 starten te lessen en vragen we de ouders om weer te vertrekken. Sommige kinderen vinden het afscheid nemen lastig maar we merken dat wanneer ouders uit beeld zijn, het een stuk beter gaat. Wij vragen ouders op tijd te komen zodat de kinderen een fijne, rustige start van de dag hebben. 

In de middag staan de leerkrachten ook weer bij de deur om afscheid te nemen van de kinderen en even contact te hebben met degene die de kinderen komt ophalen.

Na elke vakantie houden we een inloop week, elke dag van 8.20-8.30 uur.

Onze kleuterleerkrachten nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen in de gezellige kleuterklassen waar enorm veel leerzame activiteiten te zien zijn.

Thematisch onderwijs

Wij volgen het kind in de ontwikkeling en geven het kind dat wat zij op dat moment nodig hebben. 

Wij hebben vertrouwen in het natuurlijke proces waarbij kinderen zich ontwikkelen tijdens het spelen. In alle hoeken spelen de kinderen betekenisvol;  er zitten leerdoelen verstopt zodat de kinderen zich tijdens het spelen optimaal en op hun eigen niveau kunnen groeien in hun ontwikkeling. Wij noemen dit spelend leren.

In kleine niveaugroepen worden lessen aangeboden op de EDI manier (expliciete directe instructie). De leerkracht observeert tijdens deze lessen alle kinderen en noteert deze observaties in het leerlingvolgsysteem KIJK. Zo wordt inzichtelijk wat het kind al beheerst en wat de volgende stap op de leerlijn is. Aan de hand van KIJK worden de rapporten ingevuld.

De themalessen die wij aanbieden komen uit Kleuteruniversiteit en worden verwerkt in steeds wisselende hoeken, o.a. de taal- en rekenhoek. Er worden situaties gecreëerd waarbij alle kinderen op hun eigen niveau betrokken zijn bij het thema in zowel de hoeken, de muzieklessen, het voorlezen, de dramalessen, de creatieve opdrachten en voor groep 2 de weektaak.

In de twee kleuterjaren worden 14 thema’s aangeboden, die aansluiten bij hun belevingswereld. Een paar voorbeelden zijn: Sprookjes, Noten in de herfst, Ridders en kastelen, Muziek en Kriebelbeestjes.

In elk thema staat een letter centraal, denk aan de ‘s’ van sprookjes. De thema’s worden vaak op een speciale manier geopend op het schoolplein, waarbij de ouders aanwezig zijn. Onze vakdocent muziek is hierbij betrokken.

Wij werken 4 weken aan een thema. Als je de kleuterklas inloopt dan zie je en voel je de sfeer van het thema. Kinderen en ouders zijn zeer betrokken en nemen ook van huis attributen mee voor de klas. 

Thematisch aanbod woordenschat

Wij werken met LOGO-3000, een wetenschappelijk onderbouwde methode die wij gebruiken om de woordenschat te verhogen. Met aantrekkelijk materiaal (bijvoorbeeld wandplaten en praatplaten) wordt de woordenschat van kinderen op een natuurlijke, speelse manier vergroot. Het aanbod van nieuwe woorden sluit aan bij de bestaande thema's in de klas. Op die manier zijn de woordenschat lessen betekenisvol. 

 Kiesbord

Alle kinderen hebben een eigen symbool bij hun naam staan, wat ze gebruiken om een activiteit te kiezen. Je kan denken aan de bouwhoek, de huishoek, de timmerhoek, de kleihoek, de zandtafel, het verfbord, de thematafel en de vertelhoek. De hoeken sluiten aan bij de thema's in de groep en het aanbod in sommige hoeken verandert per thema zodat er altijd nieuwe dingen te ontdekken zijn. 

 Ontwikkelings-spellen

In de klas staan kasten met ontwikkelingsspellen waar de kinderen uit werken. Er wordt gekeken naar het niveau van het kind en aan de hand daarvan wordt gewerkt met spellen uit de rode, gele, blauwe en uiteindelijk de groene kast. Wat de kinderen gedaan hebben wordt bijgehouden op een invullijst.

Weektaak

In groep 2 krijgen de kinderen een weektaak aangeboden. Er staan activiteiten op die in die week gekozen worden. Door het gebruik van de weektaak leren de kinderen zelfstandig keuzes maken, werk plannen, samenwerken en terugkijken (reflecteren) op het eigen werk. Activiteiten die voorkomen op de weektaak zijn bijvoorbeeld; de taalhoek, de rekenhoek, een knutsel, ontwikkelings-spellen-kaart, een teken opdracht over iets met de letter van het thema, … Er is ruimte op de weektaak voor verbreding en verdieping.

Kwink De methode op onze school voor  sociaal en emotioneel leren.

Kinderen leren samenwerken en spelen en leren zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de klas. Iedere week besteden wij aandacht aan thema’s die te maken hebben met sociaal-emotioneel welzijn. 

Een aantal doelen van deze lessen zijn: Wij leren elkaar kennen, ik ken de afspraken van mijn groep, ik weet hoe ik tot rust kan komen als ik boos of verdrietig ben en ik denk goed na voor ik een afspraak maak. De lessen worden gegeven door de leerkracht op een speelse manier en met gebruik van het digibord in de klas.

Vakdocenten

De kleuters krijgen twee keer per week les van onze vakdocent gymnastiek in de speelzaal.Om de week krijgen de kinderen muziek van onze vakdocent.Onze dramadocent maakt lessen rondom de thema’s en die worden vervolgens door de leerkracht zelf gegeven. Groep 2 krijgt Schrijfdans. Op een speelse, muzikale manier bewegen de kinderen groot en klein om de rijping van de hersenen te stimuleren zodat ze een goede start kunnen maken met de schrijfbeweging. Deze rijping is nodig voorafgaand aan het echte schrijven.

De Boekenwurm

Wij hebben een eigen bibliotheek op school waar we boeken kunnen lenen om zelf te kijken/ lezen en om in de themahoek neer te zetten.

Uitstapjes

Naast het schoolreisje doen we vaak een uitstapje als afsluiting van een thema. Bijvoorbeeld een bezoek aan onze schoolbibliotheek, een wandeling met de boswachter, champignonsoep maken na het kweken van de champignons, een bezoek aan Het Muiderslot, het poppentheater of een speciale dansles in het Cultuurcentrum Amstelveen.