Respectprotocol: ZO zijn onze manieren

Wij vinden het belangrijk dat de school een plezierige en veilige leeromgeving is voor kinderen, ouders en team. Een goede samenwerking draagt bij aan een schoolklimaat waarin wij elkaar op een positieve manier benaderen, respectvol met elkaar omgaan en open staan voor ieders ideeën. Dit vormt de basis van waaruit geleerd en gewerkt kan worden. 

Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Wij hebben hiervoor een respectprotocol met de titel ZO zijn onze manieren ontwikkeld. Het protocol beschrijft de verwachtingen en de preventieve aanpak van school om problemen te voorkomen en kinderen. Ook zijn gedragsregels en een routekaart gedrag onderdeel van het protocol. De routekaart is een schematische weergave van (pedagogische) consequenties bij respectloos gedrag. Hierdoor krijgen kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer dit voorkomt op school.

Het respectprotocol, inclusief routekaart gedrag vindt u hier: