Rots en Water

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Om hieraan een positieve bijdrage te leveren, volgen alle groepen bij ons Rots & Watertrainingen door een hiervoor opgeleide trainer. Dit is tevens onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en daardoor een bekend gezicht voor de kinderen. 

Wat is Rots & Water?

Rots & Water is een weerbaarheidstraining met als doel een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zie ik mezelf?) en interpersoonlijk domein (hoe gaan we met elkaar om?).

In een veilige sfeer, binnen de eigen groep, oefenen kinderen hun sociale vaardigheden door middel van fysieke oefeningen, spellen en het uitspelen van reële situaties. In iedere les worden oefeningen regelmatig afgewisseld met reflectie en (kring)gesprekken. 

Door het Rots en Waterconcept krijgen kinderen meer inzicht in sociale situaties en de invloed van het eigen gedrag op zichzelf en anderen. Kinderen leren zich op twee manieren te gedragen

  • Stevig als een rots: eigen grenzen aangeven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, vasthouden aan de eigen mening en een eigen weg kunnen kiezen
  • Flexibel als het water: communiceren met de ander, kunnen luisteren, samen komen tot een passende oplossing, de grenzen en mening van een ander respecteren