Vakantierooster

Per schooljaar zijn er vastgestelde vakanties. Daarnaast zijn er studiedagen: dagen waarop het schoolteam zich professionaliseert en de kinderen vrij zijn. Hieronder vindt u de vakantiedagen en vrije dagen per schooljaar.

 
Vakanties schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie  23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie  22 december 2023 t/m 5 januari 2024
Krokusvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag - Pasen 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie  29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024 t/m 10 mei 2024 (tijdens meivakantie)
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 19 juli 2024* t/m 30 augustus 2024

* De kinderen zijn op vrijdag 19 juli al vrij. Donderdag 18 juli is de laatste schooldag

Extra vrije dagen schooljaar 2023 - 2024
Studiedag 1  maandag 2 oktober 2023
Studiedag 2 woensdag 29 november 2023
Studiedag 3 vrijdag 2 februari  2024
Studiedag 4 donderdag 28 maart 2024
Studiedag 5 dinsdag 21 mei 2024
Extra vrije dagen vrijdag 22 december 2023 en vrijdag 19 juli 2024