Thematisch onderwijs

Het thematisch werken loopt als een rode draad door ons onderwijs. In alle jaarlagen geven wij hier op een eigen, bij de leeftijd passende, manier invulling aan. Wij geloven dat het aanbod van onderwijs op een thematische manier de kinderen helpt om nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden goed in te bedden bij de al bestaande kennis en dat het daarom betekenisvol onderwijs is. Alle thema's duren gemiddeld 4-8 weken en zijn afgestemd op de kerndoelen van het basisonderwijs. 

In de groepen 1-2 werken de kinderen aan de hand van de methode Kleuteruniversiteit aan verschillende thema's. Alle leeractiviteiten die door de leerkrachten worden ontworpen, zijn gedurende een thema afgestemd op het bijpassende onderwerp. De verschillende hoeken die in de klassen te vinden zijn, veranderen voortdurend. Tijdens het thema Noordpool-Zuidpool wordt de huishoek bijvoorbeeld een iglo. Tijdens het thema lente wordt de winkel een bloemenkiosk en tijdens het thema beroepen kunnen de kinderen terecht in de kapsalon. Door de omgeving aan te passen aan het thema, blijft het spel betekenisvol. Alle leeractiviteiten zijn daarnaast gekoppeld aan de ontwikkeldoelen, passend bij de kleuterfase. Op die manier verzorgen wij een beredeneerd aanbod. 

In groep 3 werken wij met de aanvankelijk leesmethode Lijn-3. De kinderen mogen tijdens het schooljaar met de bus 'lijn-3' op reis. Zij worden door de buschauffeur meegenomen op een boeiende reis door Leesstad en stoppen bij 12 haltes. Bij iedere halte leren de kinderen nieuwe letters en woorden én ontdekken ze op een thematische manier de wereld om hen heen. In groep 3 wordt de meeste onderwijstijd besteed aan de basis: het aanvankelijk lezen en schrijven. Kinderen moeten daar ook plezier in hebben. Er zijn daarom veel activiteiten om spelenderwijs en ontdekkend de nieuwe letters en woorden te leren. 

Om de overgang tussen groep 1-2 en groep 3 soepel te laten verlopen, laten wij herkenbare elementen uit de kleuterperiode terugkomen. Zo zijn er ook tijdens de verschillende thema's van groep 3 speel- en leerhoeken te vinden in de klas. Bijvoorbeeld tijdens het thema 'Op wielen' kunnen kinderen terecht bij de ticketverkoop winkel en wordt of wordt er een restaurant gebouwd met het thema 'Smakelijk eten'. 

Op De Zuidooster worden de wereldoriëntatie vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek thematisch aangeboden met gebruik van de methode Blink Wereld. In groep 4 starten wij hiermee. Blink Wereld werkt vakoverstijgend, geïntegreerd en met een heldere structuur. Thema's zijn leidend, bijvoorbeeld klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De them's sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie hebben een eigen plaats in het thema, in samenhang met elkaar, cultuur en burgerschap.

 

Aanbod van Blink thema's in schooljaar 2023 - 2024

 

Groep 4 Groep 5 - Groep 6

Groep 7 - Groep 8

Hallo Wereld

Gezellige tradities

Ruimtereizigers

Bouwen maar

Handige uitvinders

Aardse extremen

Ik hou van Holland

Stadsmakers

Wonderlijke uitvindingen

Het wereldrestaurant

Stem op mijn partij

Wereldsterren

Reis de wereld rond

Altijd onderweg

De experimentele keuken