Starten van 4-jarigen

Plaatsing in een kleutergroep

Na aanmelding, ontvangen ouders/verzorgers een schriftelijke bevestiging van de administratie wanneer het kind staat ingeschreven. De onderbouwcoördinator plaatst vervolgens het kind in een van de kleutergroepen. Wij kijken hierbij naar de groepsgrootte, balans tussen jongens en meisjes, individuele behoeften en mogelijkheden en verdeling tussen groep-1 en groep-2 leerlingen. Eventuele wensen kunnen ouders/verzorgers op het aanmeldingsformulier kenbaar maken. 

Intakeformulier

Ouders/verzorgers krijgen ongeveer 3-6 maanden voor de start een intakeformulier thuisgestuurd. Er wordt gevraagd om dit formulier in te vullen en op school of digitaal in te leveren vóór het kennismakingsgesprek. Bijzonderheden die uit het intakeformulier naar voren (kunnen) komen, worden tijdens dit gesprek doorgenomen. 

Daarnaast krijgen ouders/verzorgers bij het intakeformulier een formulier voor portretrecht. Hierop wordt aangegeven waar de school foto's of opnames van het kind wel of niet voor mag gebruiken.

Kennismakingsgesprek

De toekomstige leerkracht neemt een aantal weken voor de vierde verjaardag van het kind telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders en kinderen kennismaken met de leerkracht, alvast een kijkje nemen in de klas en wordt er praktische informatie gedeeld. De leerkracht wijst het kind de weg in de klas zodat er een fijne start kan zijn waarbij het kind op een voor hem/haar dan al bekende plek komt.

Wennen 

Tijdens het kennismakingsgesprek maakt de leerkracht samen met ouders/verzorgers een aantal 'wen-afspraken'. Het kind komt voor de vierde verjaardag eerst een aantal keer oefenen, om de overgang tussen thuis of kinderdagverblijf zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het oefenen heeft als doel dat het kind kan wennen aan de kinderen in de groep, de leerkracht, het dagritme en de klas, voordat het kind echt op school start.

Starten op school

Met ouders/verzorgers wordt afgesproken wanneer het kind definitief start, dat kan op de dag van de vierde verjaardag, maar ook op de eerste werkdag daarna zijn. De vierde verjaardag van uw kind wordt niet gelijk op school gevierd. 

Kinderen die in december vier worden, beginnen vaak na de kerstvakantie. We doen dit omdat de maand december voor de meeste kinderen te druk en te spannend is om een goede start te maken. Kinderen die in juli en augustus jarig zijn komen voor de zomervakantie niet meer om te wennen, omdat de groep er na de vakantie weer heel anders uit gaat zien. Zij starten na de zomervakantie.

 

Voor vragen over de start van vier jarigen kan contact op worden genomen met de onderbouwcoödinator:

Marjonne de Niet

marjonne@obszuidooster.nl.    t: 0297 366 663.