Opvang (TSO/BSO)

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (de lange dagen) hebben alle kinderen 45 minuten (lunch)pauze. Tijdens deze pauze blijven alle kinderen op school.

De kinderen eten de lunch samen met de eigen leerkracht. Daarnaast maakt De Zuidooster voor het buitenspelen gebruik van Brood & Spelen; Een professionele opvangorganisatie. Zij begeleiden de kinderen op het schoolplein met sport- en spelactiviteiten en stimuleren de kinderen tot spelen. Wij vragen hiervoor aan ouders een vrijwillige financiële tegemoetkoming. Van deze bijdrage delen ouders samen met school in de kosten van de professionele overblijfkrachten, sport- en spelmaterialen, administratie en het aanstellen van een overblijf coördinator. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buiten schooltijd kunnen kinderen worden opgevangen door verschillende BSO-aanbieders. Deze BSO’s halen de kinderen vanuit school op. Zij verzamelen in de school of op het schoolplein. Zij communiceren dit zelf met ouders. Een contract afsluiten met een BSO gaat buiten school om. Ouders die gebruik willen maken van een kinderopvangorganisatie, moeten zelf contact leggen.