Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks van ouders een vrijwillige bijdrage. Dit geld wordt gebruikt om het schoolreisje, feesten, vieringen en andere activiteiten te bekostigen. De ouderbijdrage komt altijd geheel ten goede van de kinderen. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt in schooljaar 2024-2025 € 62,50 per kind in groep 1-7 en €157,50 per kind in groep 8. De bijdrage voor groep 8 kinderen is in verband met het driedaags schoolkamp hoger.

Naast de vrijwillige bijdrage staat het ouders vrij om een gift te doen.