Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks van ouders een vrijwillige bijdrage. Dit geld wordt gebruikt om het schoolreisje, feesten, vieringen en andere activiteiten te bekostigen. De ouderbijdrage komt altijd geheel ten goede van de kinderen. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt in schooljaar 2021-2022 € 60,- per kind. De bijdrage voor schooljaar 2022-2023 wordt in september 2022 vastgesteld.

Naast de vrijwillige bijdrage staat het ouders vrij om een gift te doen.