Zij-instromers

Ook als kinderen ouder zijn dan 4 jaar, kunnen zij worden ingeschreven bij De Zuidooster. Wij noemen deze kinderen zij-instromers.

Bent u net verhuisd naar Aalsmeer of overweegt u een overstap naar onze school? Dan kunt u contact opnemen met de administratie (info@obszuidooster.nl). Stuurt u dan een e-mail met de namen van de kinderen, de geboortedata en de huidige groepen. Er wordt bekeken of er in de gewenste groep nog plek is voor de kinderen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij uw kinderen niet plaatsen. U ontvangt in dit geval een e-mail ter bevestiging. Wanneer wij wel plek hebben, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. 

Wanneer uw kind van een andere school komt, is het voor ons prettig om achtergrondinformatie te hebben. Zo bevorderen wij een soepele start. Wij vragen u daarom of wij kindgegevens mogen opvragen bij de andere school. De intern begeleider neemt na goedkeuring van de ouders, telefonisch contact op met de andere school. 

Bij vragen over het aannemen van zij-instromers, kunt u contact opnemen met de administratie (info@obszuidooster.nl of via 0297 366 663).