Klachtenregeling

Op OBS de Zuidooster mag iedereen leren en dus ook fouten maken. Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar samen wordt gewerkt, gaan weleens dingen mis. Wij nodigen ouders uit om dit met ons te bespreken.

Zijn ouders ontevreden over een bepaalde situatie of aspect van de school? Dan vragen wij eerst de directbetrokkenen te spreken. Dit is in de meeste gevallen de leerkracht. Wanneer een onderling gesprek niet leidt tot gewenst resultaat is een gesprek met de intern begeleider (in geval van onderwijszorg) of directie de volgende stap.

Mocht bovenstaande niet afdoende blijken te zijn, dan is de klachtenregeling van toepassing. U kunt met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon in de school:

Sabiene Kuiper (ma, di, woe, do, vrij)  @:  sabiene@obszuidooster.nl

Wanneer de klacht volgens ouders niet naar behoren is opgelost, kan het worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting AURO. Mocht dit ook onvoldoende zijn, kunnen ouders zich richten tot de LKC (landelijke klachtencommissie onderwijs). Op de website van de LKC: https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc, staat meer informatie over de klachtenprocedure.