Klachtenregeling

Op OBS de Zuidooster mag iedereen leren en dus ook fouten maken. Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar samen wordt gewerkt, gaan weleens dingen mis. Wij nodigen ouders uit om dit met ons te bespreken.

Wij hanteren de klachtenregeling van Stichting AURO. Deze is te vinden op de website: https://stichtingauro.nl/over-auro/downloads-procedures/. 

Klachtenregeling stichting AURO

Zijn ouders ontevreden over een bepaalde situatie of aspect van de school? Dan volgen wij het stappenplan dat staat beschreven in de klachtenregeling.

U kunt ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon van de Zuidooster. Onze vertrouwenspersoon is:

Sabiene Kuiper (ma, di, woe)  @:  sabiene@obszuidooster.nl

Mocht dit ook onvoldoende zijn, kunnen ouders zich richten tot de LKC (landelijke klachtencommissie onderwijs). Op de website van de LKC: https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc, staat meer informatie over de klachtenprocedure.