Identiteit

De Zuidooster is een middelgrote, openbare basisschool in het dorp Aalsmeer. Ongeveer 280 kinderen bezoeken onze school. Wij maken onderdeel uit van Stichting AURO, een stichting voor openbaar primair basisonderwijs waaronder 9 scholen vallen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen.

De Zuidooster is een openbare school. Het karakter van openbaar onderwijs wordt gekenmerkt door drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen zichzelf kan zijn: kinderen, het team, ouders en andere betrokkenen. Iedereen moet kunnen ervaren dat hij of zij van waarde is. De verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking voor de ontwikkeling van kinderen. Allemaal hebben wij recht op een gelijke behandeling en een gelijke stem. De stem van de kinderen telt voor ons net zo goed mee als die van volwassenen. Gelijkwaardigheid betekent ook gelijke kansen in het onderwijs. Dit betekent dat wij voor sommige kinderen meer doen om bestaande ongelijkheden te compenseren.

Vrijheid

Vrijheid is een recht. Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het bevorderen van positieve vrijheid. Het stelt kinderen in staat om zelfstandig te denken en te handelen. Om vrijheid te realiseren zijn ook grenzen nodig. Vrijheid betekent niet dat je alleen kunt doen wat je zelf wilt zonder je iets aan te trekken van de ander. Jouw vrijheid stopt waar die van een ander begint. Wij leren kinderen hoe zij de vrijheden van anderen kunnen respecteren. Wij zien de school als ontmoetingsplaats waarin kinderen leren om met verschillen om te gaan. Kinderen mogen hun mening geven en hebben het recht om mee te beslissen. Zo leren zij eigen keuzes te maken, informatie kritisch te beoordelen en conflicten op een vreedzame manier op te lossen.

Ontmoeting

Ontmoeting betekent dat je bij ons op school in aanraking komt met diversiteit. Bij ons gaat het over het herkennen, erkennen, waarderen en benutten van elkaars verschillen. We voeren de dialoog met kinderen waarbij verschillen mogen blijven bestaan. We hebben aandacht voor interesses van de ander maar ook voor onze omgeving. Elkaar ontmoeten betekent elkaar willen leren kennen, begrijpen en accepteren. Zo leren wij kinderen vorm te geven aan een democratische samenleving waarin iedereen kan opbloeien.

Bij ons is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging, etniciteit, geaardheid of gender.