Aanmelden

Bij ons is iedereen welkom. Wij kijken er altijd naar uit om nieuwe kinderen te verwelkomen. Voorafgaand aan de start op school vinden wij het belangrijk om ouders en kinderen een goed beeld te schetsen van ons aanbod zodat een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Op deze website staat veel informatie over onze school. Daarnaast kunnen ouders onze schoolgids, tevens op de website te vinden onder 'Praktisch', raadplegen voor meer informatie. 

Onder het kopje 'kennismaking' staat meer informatie over de aanmelding van kinderen.