Gedragsprotocol

Het kan gebeuren dat ongewenst/ongepast gedrag in de school voorkomt. Bij het aanhouden van dit gedrag horen (pedagogische) consequenties. Wij hebben dit opgenomen in een gedragsprotocol als onderdeel van onze schoolregels ‘ZO zijn onze manieren’.  Wanneer het gedragsprotocol in werking gaat, wordt dit met ouders besproken. Wij volgen samen de regels uit het protocol.

Het gedragsprotocol verschijnt binnenkort op de website.