International Primary Curriculum (IPC)

Op De Zuidooster werken wij met het onderwijsconcept IPC voor het aanbod van de zaakvakken (aardrijkskunde geschiedenis, natuur & techniek), cultuurvakken en internationale vorming. Op een integrale, thematische wijze worden de verschillende vakken aangeboden. 

In de huidige samenleving staat het aanleren van feitenkennis niet meer voorop. Kinderen moeten over vaardigheden beschikken waarmee ze zich staande kunnen houden in deze snel veranderende wereld. Hierbij denken wij aan kritisch kunnen denken, zelfstandig handelen, digitaal vaardig zijn, informatie kunnen verzamelen en beoordelen op feitelijkheid, samenwerken en milieubewust gedrag.

IPC biedt een thematisch programma voor het basisonderwijs dat op deze ontwikkelingen aansluit. Vanaf groep 4 wordt er per leerjaar een aantal projecten (units) thematisch aangeboden. IPC volgt een vaste structuur:

1.     Startpunt – Door middel van een prikkelende start wordt het thema geopend

2.     Kennisoogst – De kinderen denken samen na over wat zij al van het onderwerp weten

3.     Leeractiviteiten – De leerkracht geeft in meerdere lessen input en vergroot daarmee de vaardigheden en kennis van de kinderen, passend bij de kerndoelen van het basisonderwijs

4.     Afsluiting – Na een aantal weken wordt het thema op verschillende manieren afgesloten, bijvoorbeeld door een presentatie, werkstuk of muurkrant

 

Aanbod van IPC units in schooljaar 2022-2023
Groep 4 Groep 5-6Groep 7-8

We zijn wat we eten

Tijddetectives

Communicatie en magische media

Vervoer

Jong en oud

Red de wereld

Uitvindingen en machines

Schilderijen, foto's en afbeeldingen

Ontdekkingsreizigers en avonturiers

Voortrekkers van verandering

Nederland waterland

Op de kermis

Gevoelens (groep 7)

Opgroeien (groep 8)

Wat als het jou overkomt?

De wijde wereld