samen vormen we de school!

Vreedzame School

Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich pas optimaal kan ontwikkelen als het zich veilig en vertrouwd voelt.
Naast het aanleren van kennis vinden wij het belangrijk dat kinderen zich op het sociaal emotionele vlak ontwikkelen. Het leren omgaan met medeleerlingen, voor jezelf op kunnen komen, problemen op kunnen lossen zijn onderwerpen die veel aandacht binnen ons onderwijs krijgen.
We gebruiken hiervoor het programma de Vreedzame School. In elke groep geven de leerkrachten eenmaal in de week een les uit de lesmap. De Vreedzame School is echter meer dan dat …
 

Wat is een Vreedzame School?

Een Vreedzame School streeft er naar dat leerlingen, ouders en personeel zich betrokken voelen bij de school en op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
Een Vreedzame School ziet de school als een gemeenschap waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich positief gedragen tegenover elkaar en zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen op school. Hierdoor ontstaat er een positieve en ongedwongen sfeer waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op www.devreedzameschool.nl is uitgebreide informatie te vinden over de inhoud van het programma.
 

Een Vreedzame School wil dat:

  • kinderen leren op een positieve manier met conflicten omgaan;
  • kinderen zelf conflicten leren oplossen;

  • kinderen de mogelijkheid krijgen om mee te denken en hun mening te geven;

  • kinderen hun sociale vaardigheden vergroten;

  • kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat in de klas;

  • kinderen vertrouwen hebben in zichzelf en hun grenzen durven aan te geven;

  • kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen;

  • kinderen goed kunnen samenwerken;

  • kinderen respect en waardering hebben voor anderen;

  • kinderen hebben het recht te zijn zoals ze zijn.

Powered by BasisOnline