samen vormen we de school!

Stappenplan

Tijdens de training hebben de kinderen geleerd volgens een stappenplan de mediatie uit te voeren. Dit ziet er als volgt uit:

Stap 1     Voorstellen: Vertel om te beginnen wie jullie zijn, en dat je mediator bent en dat je                 kunt helpen om het conflict op te lossen.

Stap 2     Vraag: Willen jullie hulp bij het oplossen van het probleem?

Stap 3     Zoek een rustige plek om de mediatie te doen (deze plek is afgesproken).

Stap 4     Noem de drie regels, en vraag: Zijn jullie het daarmee eens? - We doen ons best om                 het probleem op te lossen - We gaan niet schelden - We onderbreken elkaar niet

Stap 5     Vraag het eerste kind: Wat is volgens jou het probleem? Parafraseer.

Stap 6     Vraag hoe hij of zij zich daarbij voelt.

Stap 7     Vraag het tweede kind: Wat volgens jou het probleem? Parafraseer.

Stap 8     Vraag hoe hij of zij zich daarbij voelt.

Stap 9     Vat samen wat je hebt gehoord: "Dus, als ik het goed begrijp, dan…"

Stap 10    Vraag het eerste kind: Wat zou jij kunnen doen om het probleem op te lossen, zodat                   jullie allebei tevreden zijn?

Stap 11    Vraag het tweede kind hetzelfde.

Stap 12     Probeer zo veel mogelijk oplossingen te laten bedenken.

Stap 13     Help ze om een goede oplossing uit te kiezen.

Stap 14     Maak als dat nodig is een plan: Vraag: Wat ga jij nu doen, hoe ga je het doen, wat ga                    je nu eerst doen?

Stap 15     Feliciteer beide leerlingen met de succesvolle mediatie. Geef ze een hand, en vraag                    of ze elkaar ook een hand willen geven.

Stap 16     Vul het mediatieformulier in.

Powered by BasisOnline