samen vormen we de school!

Mediatie

Op onze school wordt door leerlingen van groep 7 en 8 (indien nodig) gemedieerd. Kinderen leren binnen de Vreedzame School zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van problemen. Mediatie is het meest tastbare resultaat hiervan.

Wat is mediatie?

Bij mediatie bemiddelen kinderen op school bij kleine conflicten. In groep 7 worden kinderen opgeleid om te bemiddelen in een conflict tussen kinderen. Volgens een vast stappenplan wordt getracht tot een win-win oplossing te komen.

Welke kinderen mediëren?

Alle kinderen krijgen in groep 7 een training van drie maal anderhalf uur. De kinderen kunnen na de training aangeven of ze wel of geen mediator willen zijn, het is niet verplicht!

Kunnen zulke jonge kinderen deze verantwoordelijkheid wel aan?

Wij ervaren dat kinderen van groep 7 en 8 goed in staat zijn om te mediëren. Bij grotere conflicten blijft de leerkracht uiteraard de aangewezen persoon om te bemiddelen, maar veelal zijn kinderen zelf heel goed in staat hun (kleine) conflicten op te lossen. We leren kinderen, dat ze in eerste instantie zelf hun problemen moeten proberen op te lossen. Zij kunnen ook een mediator vragen om te bemiddelen. Mocht dat geen gewenst resultaat opleveren, dan wordt de leerkracht ingeschakeld.

Hoe ziet de mediatie er in de praktijk uit?

Op een bord bij de ingang is voor iedereen te zien welke kinderen op een bepaalde dag mediator zijn. Het is mogelijk, dat een kind zelf naar een mediator stapt om hulp te vragen, maar de mediator kan ook zelf het initiatief nemen. De gesprekken vinden na overleg met de leerkracht plaats op een afgesproken plaats, waar de kinderen ongestoord met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Powered by BasisOnline