samen vormen we de school!

Aanmelding nieuwe leerlingen

 

Als u uw kind wilt aanmelden als leerling op OBS de Zuidooster kunt u een afspraak maken met de directeur.

Uw kind is bij dit gesprek uiteraard ook van harte welkom. Voorkeur voor een rondleiding is onder schooltijd. U krijgt dan een goede indruk hoe de sfeer in de school is. Na dit gesprek bepaalt u of u uw kind voor de Zuidooster aanmeldt.
Het is slechts toegestaan uw kind op één basisschool aan te melden!

In overleg kunnen zgn. wendagen afgesproken voorafgaand aan deze eerste schooldag. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind maximaal 3 dagdelen wennen. De leerkracht waar uw kind komt, zal u (ruim) voor de start uitnodigen om kennis te maken, informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. Het is de bedoeling dat uw kind hier bij is.


Zij-instroom 

Kinderen die ouder dan 4 jaar zijn stromen vaak in ten gevolge van verhuizing.
Als ouders om andere redenen hun kind tussentijds op de Zuidooster willen plaatsen, dan is dit in principe mogelijk. Alvorens wij uw kind inschrijven nemen wij contact op met de school waar uw kind nog onderwijs volgt. Het onderwijskundig verslag van deze school en een oriënterend gesprek met de directeur van de Zuidooster is uiteindelijk bepalend bij de besluitvorming omtrent toelating.

Hier vindt u de link naar het aanmeldformulier. 
U kunt dit formulier opsturen of even langs brengen.

Powered by BasisOnline