samen vormen we de school!

Rots en Water

Achtergrond

Onze maatschappij verandert misschien wel per dag. Om hier goed mee om te kunnen gaan, is het heel belangrijk dat kinderen bepaalde sociale competenties zich eigen maken. Dit om met zichzelf en anderen respectvol samen te kunnen leven en de juiste keuzes te kunnen maken.

Wat is Rots en water?

Het programma maakt gebruik van een psychofysieke didactiek. Startend vanuit een fysieke invalshoek worden sociale vaardigheden aangereikt en eigengemaakt.

De oefeningen worden ondersteund door korte groepsgesprekken waarbij er ruimte is voor zelfreflectie.

Wat komt er allemaal aan de orde?

Tijdens de lessen komen thema's als: rekening houden met elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, respect, zelfbeheersing, grenzen aangeven en samenwerking aan de orde. Tijdens elke les wordt gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit deze basis werken we aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, zelfbewustzijn en ontplooiing. Dit alles met als doel een stevig 'huis' te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met lastige situaties, het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.
Bij deze methode staat Rots voor je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf.
Water staat voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Tijdens de lessen leer je Rots te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om Water te gebruiken in het contact met anderen.

Rots en water op De Zuidooster

In 2010 zijn we in aanraking gekomen met het programma. Hier waren we vanaf het begin al erg enthousiast over. Sindsdien hebben diverse leerkrachten van onze school de training
gevolgd. Er wordt
 een schoolbreed programma aangeboden, waardoor alle kinderen van De Zuidooster in aanraking komen met het programma en hier de vruchten van plukken.

Rots & water en de Vreedzame School

We werken op school voor sociaal emotionele ontwikkeling met het programma De Vreedzame School. Wij zijn hier razend enthousiast over en staan hier volledig achter. Juist omdat R&W veel raakvlakken heeft met dit programma zijn we ook hier erg enthousiast over. Beide programma's zijn dus prima naast elkaar te gebruiken. Sterker nog: ze versterken elkaar en zullen samen de kinderen nog sterker en socialer in het leven doen staan.

Samengevat

  • Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.
  • Je bouwt aan de fundamenten zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.
  • Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en ontplooiing.

Dit alles met als doel een stevig 'huis' te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Bij deze methode staat Rots voor spierspanning, je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

http://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/

Powered by BasisOnline