samen vormen we de school!

International Primary Curriculum

 

Vanaf schooljaar 2015 - 2016 werken we op De Zuidooster met het International Primary Curriculum (IPC). Een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.

 

Veranderende wereld

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar communiceren en met elkaar omgaan. Ook het onderwijs verandert. In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Feitenkennis is en blijft in de basis belangrijk, maar kinderen moeten ook vaardigheden leren om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Dat vraagt om een kritische en onderzoekende houding. De vaardigheden die kinderen in deze wereld moeten beheersen worden ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd. Kinderen moeten leren samenwerken, ICT-vaardigheden beheersen, probleemoplossend vermogen ontwikkelen, creatief zijn, kritisch kunnen denken, goed kunnen communiceren en sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen. IPC biedt een programma voor het basisonderwijs dat op deze ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht te werken aan: kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

 

Units

IPC werkt met projecten. Dat noemen we units. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan kunnen ze op eigen niveau en passend bij hun leerstijl de diepte in. Ze leren verbanden zien en verbindingen te maken. Er is een scala aan units en de onderwerpen zijn erg breed: variërend van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen optimaal kan worden vergroot.
Verder is elke unit zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen.  De IPC-thema's worden op eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die goed doordacht, uitdagend en aantrekkelijk voor kinderen zijn.
De activiteiten zijn met zorg samengesteld en weerspiegelen de nieuwe benadering ten aanzien van leren naar aanleiding van recent hersenonderzoek. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Het curriculum is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen 'de grens over' wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen.

 

Vaste structuur

Ieder IPC thema heeft een vaste structuur en opbouw. Elk thema begint met een zogenaamd Startpunt gevolgd door een Kennisoogst, Uitleg van het thema, Leeractiviteiten en Afsluiting.
Het startpunt heeft als doel de kinderen te enthousiasmeren en te motiveren om te leren. De Kennisoogst heeft als doel de voorkennis van de leerlingen te activeren en het in kaart brengen van de bestaande kennis en vaardigheden  bij de kinderen. Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps om de leerlingen te helpen  inzien wat ze al over een onderwerp weten. Vaak weten ze veel meer dan ze denken. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen en onderlinge verbanden te zien. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden. Het doel van de uitleg van het thema is de leerlingen te informeren over wat ze de komende periode gaan leren.
De leeractiviteiten (de aangeboden lessen) bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten die zo zijn gekozen dat de doelen van het curriculum van IPC van het gekozen thema worden behaald. Elk thema wordt afgesloten met een Afsluiting. Dit kan in de vorm van presentaties, een kijkavond voor ouders of een excursie naar bijvoorbeeld een museum of bedrijf.  Het doel van de feestelijke activiteit ter afsluiting van een thema is dat de leerlingen zich bewust worden van het geleerde, gemotiveerd zijn om het geleerde in de vorm van een presentatie te presenteren en te leren van elkaar.

 

Leerwand

Gedurende het thema wordt er in de klas  volgens een vaste structuur een Leerwand opgebouwd, bestaande uit werkjes van kinderen, foto's van activiteiten en de leerdoelen. Dit levert een kleurrijke bijdrage op aan de inrichting van de klas. Wie de klas inloopt ziet direct welk thema er wordt aangeboden, bij welk vakgebied de groep is en wat de leerdoelen zijn.
De leerwand heeft inhoudelijk een belangrijke functie. De kinderen bekijken regelmatig de leerwand en zien wat de leerdoelen zijn. Door het ophangen van werkjes en werkbladen zien de kinderen ook wat de opbrengsten zijn. Door voortdurend op het werk te reflecteren worden de kinderen betrokken bij hun eigen leerproces en raken zij hiervan bewust: Wat weet of kan ik al? Wat gaan we leren en wat heb ik geleerd?

 

IPC in de praktijk

De units worden regelmatig vernieuwd en aangepast aan de actualiteit. Iedere groep of leergang behandelt ongeveer vijf units per jaar.  Maar hoe werkt een unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld 'Vakantie.' Hoe leuk is het om zes weken lang alles te leren over vakantie?  Het thema wordt geopend met een toneelstuk opgevoerd door leerkrachten. Zij zetten op hilarische wijze een tent op, waarbij de ene leerkracht gekleed is in wintersportkleding met skistokken, de ander in badpak, snorkel en zwemvliezen en weer een ander met wandelschoenen en enorme rugzak. Tijdens het toneelstuk bespreken de acteurs verschillende vakantiebestemmingen en wensen. Dit onvergetelijke optreden zet alle kinderen in de juiste stemming; ook is het onderwerp van het nieuwe thema overduidelijk geïntroduceerd. Na de Kennisoogst en Uitleg van het thema in de klas volgen acht weken achtereen lessen in het teken van vakantie.
Bij Aardrijkskunde leren de kinderen onder andere over de plaatsen waar mensen heen gaan op vakantie,  hoe ze op hun vakantiebestemming komen en wat mensen zoal doen tijdens hun vakantie. Bij Geschiedenis leren de kinderen over de vakanties die ze zelf vroeger hadden  over de vakanties die onze familieleden en andere mensen in het verleden hadden wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen vakanties van vroeger en nu. Tijdens Kunstzinnige Vorming maken ze van zand een beeldhouwwerk en bespreken ze vakantiefoto's, maken ze collages, tekenen ze vakantietaferelen of knutselen ze zelf vakantiesouvenirs.
Bij Mens en Samenleving komt het maken van een pelgrimstocht aan de orde en bij Internationaal hoe mensen elkaar in verschillende talen begroeten. Ook de overeenkomsten en verschillen tussen de levens van Nederlandse  kinderen en kinderen in de klas/wijk met een andere afkomst komen aan de orde. Als afsluiting van het thema kan een kijkavond voor ouders worden georganiseerd, waarbij de klassen prachtig worden ingericht met werkjes, tafels met verzamelingen van voorwerpen die bij bepaalde vakanties passen en kinderen kunnen vertellen wat ze geleerd en gemaakt hebben aan hun ouders en opa's en oma's.

 

Rol van de ouders

Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is erg belangrijk. IPC heeft bij elke unit een voorbeeldbrief voor de ouders waarin wordt uitgelegd wat de leerlingen in het komende thema gaan leren, op welke manier ze dit doen en hoe ouders thuis kunnen helpen. Als ouder kunt u uw kind helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om uw kind elke dag te vragen wat het op school geleerd heeft. Door uw kind uit te dagen om het te vertellen, stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Verder is het belangrijk om uw kind te helpen om zichzelf en zijn/haar plek in de wereld te leren begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de keukentafel over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.
Natuurlijk zijn ouders ook welkom om een gastles te geven. Wij ervaren dat veel ouders het leuk vinden om kinderen te vertellen over hun beroep, vrijwilligerswerk, bijzondere ervaringen of hobby. Iets wat de ouders erg leuk vinden om te doen en door de kinderen altijd bijzonder wordt gewaardeerd en bij blijft.

 

IPC staat voor kwaliteit

Het curriculum wordt niet zomaar uit handen gegeven en scholen volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC Nederland onderhoudt contact met de lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om succesvol te kunnen zijn. IPC werkt alleen met gecertificeerde trainers die de trainingen voor leerkrachten, coördinatoren en directeuren verzorgen. Wereldwijd werken zo'n 1600 scholen in 80 landen met het IPC curriculum. Ook in Nederland neemt het aantal scholen dat met IPC werkt snel toe. Er zijn inmiddels ruim 100 scholen die met het Nederlandstalige curriculum werken. Wij zijn niet alleen tevreden over het programma, maar ook trots een IPC-school te zijn.

https://www.ipc-nederland.nl/

Powered by BasisOnline