samen vormen we de school!

Het bestuur

 

De stichting AURO is het schoolbestuur van 9 openbare basisscholen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. De stichting is opgericht per 1 januari 2006. De scholen worden bezocht door ruim 2400 leerlingen. Er werken rond de 210 medewerkers bij de stichting. De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder: Lisette van Houwelingen. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

AURO kent een  bestuurskantoor, waarin naast de administratieve en secretariële ondersteuning ondergebracht zijn:

 • personeelsbeleid en ­ ondersteuning
 • huisvesting
 • algemene beleidsondersteuning

De financiële ­ en personele administratie zijn gedeeltelijk uitbesteed aan het administratiekantoor Groenendijk. 
 

De Raad van Toezicht, die zes leden telt, houdt toezicht op het reilen en zeilen van de Stichting. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • De heer A. Veelders (voorzitter)
 • Mevrouw P. Huisman (vice-voorzitter)
 • De heer M. Bol (lid)
 • De heer H. Tulner (lid)
 • De heer J. van Huizen (lid)
 • Mevrouw J. Godschalx (lid)

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

 • Portefeuille Financiën: M. Bol en J. Godschalx
 • Portefeuille Governance: J. Godschalx en P. Huisman
 • Portefeuille Huisvesting: J. Godschalx en H. Tulner
 • Portefeuille Kwaliteit: J. van Huizen en H. Tulner
 • Portefeuille Werkgeverschap en HR: J. Godschalx, J. van Huizen en A. Veelders

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de drie gemeenteraden. De Raad van Toezicht heeft afspraken met de drie gemeenteraden over het afleggen van maatschappelijke verantwoording. 


Rol van de directeuren

De scholen van AURO hebben alle een eigen specifieke identiteit, die afgestemd is op de wijk waar de school gevestigd is. Er zijn enkele terreinen waarop op AURO-­niveau steeds intensiever wordt samengewerkt door de scholen. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de prestaties en ontwikkeling van hun school.

De directeuren spelen zowel in de beleidsontwikkeling van de stichting, als in de vormgeving van de steeds intensievere samenwerking een belangrijke rol. Er zijn werkgroepen van directeuren (soms met externe ondersteuning) op de volgende beleidsterreinen:

 • onderwijs
 • strategisch beleid
 • ICT (met name in onderwijskundige zin)
 • personeel
 • financiën


Passend Onderwijs

De scholen in de gemeente De Ronde Venen (Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis) maken deel uit van het SWV Passenderwijs gevestigd in Woerden. De scholen in Aalsmeer en Uithoorn maken deel uit van het SWV Amstelronde te Amstelveen.

De ambitie van de scholen op het terrein van passend onderwijs in opgenomen in het zorgprofiel, dat als bijlage is opgenomen in het schoolplan, dat is opgenomen op de website van de school. 


Klik hier voor de AURO-website
Powered by BasisOnline