samen vormen we de school!

MR - GMR

Medezeggenschapsraad

Scholen zijn verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) samen te stellen. De raad moet bestaan uit een vertegenwoordiging van ouders, de oudergeleding, en personeelsleden, de personeelsgeleding. De MR is als orgaan te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

Het doel van de MR is het geven van 'medezeggenschap' aan ouders en leerkrachten: de raad bespreekt alle belangen van school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. Afhankelijk van het onderwerp heeft de directie bij het nemen van besluiten advies of instemming nodig van de MR. In de statuten staat een overzicht van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

OBS de Zuidooster heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit acht personen. De ouder- en personeelsgeleding bestaan beide uit vier personen, allemaal gekozen, respectievelijk door de ouders en de leerkrachten.

De MR van OBS Zuidooster informeert de ouders over actuele onderwerpen via de interne communicatiemiddelen op school. Op de website publiceert de MR een jaarverslag met daarin een beknopt overzicht van de besproken onderwerpen van het afgelopen schooljaar.

Het e-mailadres van de MR van OBS Zuidooster is: mr@obszuidooster.nl
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

OBS de Zuidooster maakt deel uit van de Stichting AURO https://www.stichtingauro.nl/. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke MR. Deze raad heeft advies- en instemmingsrecht bij beleidszaken van de Stichting AURO.
De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden van de tien scholen van de stichting.

De GMR- vertegenwoordiging van OBS Zuidooster informeert de eigen MR over acties en besluiten van de GMR.

 

Powered by BasisOnline