samen vormen we de school!

Schooltijden

De schooltijden van alle leerlingen zijn gelijk, met uitzondering van de vrijdag.

Ochtendlessen    08.45 tot 12.00 uur
Op woensdag gaat de school om 12.15 uur uit

Middaglessen    13.00 tot 15.15 uur
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij

 

Om 08.45 en 13.00 uur willen we graag met de lessen beginnen. De kinderen moeten dus al eerder binnen zijn! Het is belangrijk dat kinderen tijdig naar school gaan.

Om voldoende overzicht te kunnen houden op de overblijfkinderen wijzen we er op, dat kinderen die niet overblijven niet vóór 12.55 uur op het plein komen.

De kinderen en ouders mogen een kwartier vóór aanvang van de lessen naar binnen, dus om 08.30 uur. Tussen de middag mogen kinderen en ouders om 12.55 uur de school in. 
Kinderen die binnen zijn kunnen alvast met elkaar en/of met de leerkracht een praatje maken, lezen, een werkje of rustig spelletje doen. De leerkrachten spreken met de kinderen af welke spelletjes tijdens dit kwartier wel of niet kunnen. Ook kunnen ze aan hun ouders een werkje laten zien. In school moet het uiteraard rustig zijn; kiezen kinderen er voor om naar binnen te gaan, dan blijven ze ook binnen.

De kinderen van groep 1/2 zoeken een plaatsje in de kring en kunnen een boekje pakken om te 'lezen'. Aangezien het prettig is voor de kinderen als ze kunnen gaan zitten, vragen we de ouders om geen stoeltjes bezet te houden. De ouders kunnen natuurlijk ook in groep 1/2 even het werk van de kinderen bewonderen of een praatje met de leerkracht maken.
Wij verzoeken alle ouders eraan mee te werken dat de kinderen de ruimte hebben. Aandacht voor hun werk is fantastisch, maar neem ook tijdig afscheid, zodat het niet te druk wordt in de klas.
Wilt u zo vriendelijk zijn er op te letten dat u om 08.45 en om 13.00 uur het lokaal heeft verlaten, zodat de leerkracht op tijd met de les kan beginnen.

Voor het ophalen van de kinderen verzoeken we u om buiten op het plein te wachten tot de kinderen naar buiten komen. Het wordt in de gangen echt te druk als iedereen zich daar gaat ophouden. Als u buiten op het plein wacht is dat alleen maar gunstig voor de rust in de klas.

Powered by BasisOnline